Film

Några filmsekvenser som tagits under pågående jobb.

Kabelläggning på en mosse.


Nedplöjning av kabel.


Styrd borrning i utanför Ölmstad.


Tryckning under väg.